MELLADO & CARDONER PREVENCIÓ 2007 SL

És un Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè, Acreditat per l’Autoritat Laboral de Tarragona amb el número SP-011-T per prestar els seus serveis, en el camp de la prevenció, a les empreses a nivell nacional. Ens acredita una llarga trajectòria en aquest sector, aconseguint que les nostres empreses no només compleixin formalment amb el que exigeix la normativa de prevenció de riscos laborals, sinó que executin amb la màxima qualitat que disposa aquesta normativa.